Rozváděče

Výrobek Vydáno Platnost Pozn.
staveništní rozváděč staveništní rozváděč EZU Trója 2.11.2015 31.10.2018
instalační rozváděč instalační rozváděč EZU Trója 2.11.2015 30.9.2018
elektroměrový rozváděč elektroměrový rozváděč EZU Trója 25.9.2015 30.9.2018
deblokační skříň deblokační skříň  EZU Trója 25.9.2015 30.9.2018
zásuvková skříň elektroměrový rozváděč EZU Trója 02.11.2015 31.10.2018
technologický rozváděč zásuvková skříň ZS1.3 EZU Trója 02.11.2015 31.10.2018
napájecí rozváděč rozváděč SL EZU Trója 02.11.2015 31.10.2018
slaboproudý rozváděč zásuvková skříň NEREZ EZU Trója 02.11.2015 31.10.2018
nástěnný rozváděč oceloplechová skříň EZU Trója 19.5.2014 31.5.2017
eskalátorový rozváděč skříň napáječe EZU Trója 15.4.2015 30.4.2018
krabice ACIDUR krabice ACIDUR ESČ Trója 23.10.2001 Neomezeně
protipožární rozváděč nástěnná skříň EZU Trója 19.3.2014 31.3.2017
distribuční rozváděč PRE rozvadeč eskalátorů EZU Trója
16.9.2015
30.9.2018
skříňový rozváděč
IP 54
skříňový rozváděč IP 54 FTZÚ Ostrava - Radvanice 19.4.2002 Neomezeně
rozváděčová skříň
IP 65
rozváděčová skříň IP 65
rozváděčová skříň IP 65 - dodatek č.1
FTZÚ Ostrava - Radvanice 5.8.2005 Neomezeně
rozváděč rozváděč (TZ) FTZÚ Ostrava - Radvanice
11.11.1999
Typová zkouška
kovově krytý skříňový rozváděč nn kovově krytý skříňový rozváděč nn Zkušebnictví Běchovice 21.2.1996 jmen.proud-630A zkrat.proud-55kA dyn.proud-130 kA Typová zkouška zkrat. oddolnosti
skříňový rozváděč nn skříňový rozváděč nn - typová zkouška zkratové odolnosti Zkušebnictví Běchovice 27.3.1997 jmen.proud-2500A zkrat.proud-75kA dyn.proud-160 kA Typová zkouška zkrat. oddolnosti
skříňový rozváděč nn skříňový rozváděč nn Zkušebnictví Běchovice 17.4.1997 jmen.proud-2500A zkrat.proud-75kA dyn.proud-160 kA zkouška oteplení
odpojovač DC odpojovač DC Zkušebnictví Běchovice 7.11.2002 ověření chování při krátkodobém výdržném proudu
rozváděč DC rozváděč DC Zkušebnictví Běchovice 17.6.2003 zkouška krátk. výdržným proudem
rozváděč nn rozváděč nn Zkušebnictví Běchovice 11.3.2005 jmen.proud-4000A zkrat.proud-78kA dyn.proud-170 kA Typová zkouška zkrat. oddolnosti
rozváděč nn rozváděč nn Zkušebnictví Běchovice 11.3.2005 jmen.proud-2000A Typová zkouška zkrat. oddolnosti
rozváděč nn rozváděč nn Zkušebnictví Běchovice 15.4.2013 jmen.proud-6000A zkouška oteplení
rozváděč nn rozváděč nn Zkušebnictví Běchovice 23.4.2013 jmen.proud-6000A Typová zkouška zkrat. oddolnosti