Kariéra

Jedním z našich cílů je rozvoj lidských zdrojů a jejich řízení a vzdělávání v zájmu společnosti. Pravidelně jsou prováděny podrobné průzkumy týkající se spokojenosti zaměstnanců za účelem neustálého zkvalitnění poskytovaných služeb.

Naším cílem je mít správné lidi na správných místech a tomu jsme podřídili všechny naše aktivity.

Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v životopise dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas společnosti BREMA, spol. s r.o.. se sídlem Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, IČ 44264321 k jejich zpracování za účelem posouzení možného přijetí do zaměstnání.

Personální oddělení:

Simona Bažantová
Tel.: +420 283 111 915
Email: bazantova@brema.cz

 


BREMA spol. s r.o. je příjemcem podpory z  ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR