Úvodní stránka / O společnosti / Výhled do budoucna
 

Výhled do budoucna

Výhled do budoucna

Stěžejním záměrem společnosti je udržovat za všech okolností nejvyšší standard v kvalitě dodávaných výrobků a služeb. Prostředkem, jak tohoto záměru dosahovat, je neustálé zvyšování kvalifikace, zodpovědnosti a sounáležitosti zaměstnanců. Samozřejmostí je sledování a přizpůsobování se vývoji technologického pokroku nejen v našem oboru, ale i v oborech souvisejících.

V rámci trvalého rozvoje bude BREMA soustavně upevňovat svou pozici na slovenském trhu, rozšiřovat svou působnost nejen na státy Evropské unie, ale i na území Ruska. Společnost chce, aby se všichni její zákazníci mohli vždy spolehnout na prvotřídní kvalitu značky BREMA, ať už v oblasti výroby elektrorozváděčů nn, elektromontážních prací, strojní a zámečnické výroby a v neposlední řadě systémů chlazení, klimatizace a komplexního TZB.

Poslání společnosti BREMA

Poskytovat rozsáhlou nabídku výrobků a služeb s cílem přispívat ke zkvalitňování života lidí dotčených aktivitami společnosti.

Vize společnosti BREMA

BREMA je významnou moderní evropskou dodavatelskou společností, která:

  1. vychází vstříc požadavkům širokého spektra zákazníků;
  2. dosahuje vysoké úrovně kvality výrobků a poskytovaných služeb;
  3. je uznávaným partnerem v mezinárodní spolupráci plně zapojeným do mezinárodního obchodu;
  4. klade důraz na růst výkonnosti a inovace vnitřních procesů;
  5. se opírá o vysoce kvalifikované pracovníky, pro které vytváří odpovídající pracovní podmínky.