Certifikáty

Státní ústav pro jadernou bezpečnost

Povolení provádění služeb Povolení provádění služeb

Povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsobem stanoveným v §59 odst. 1 písm.e) vyhlášky č.307/2002 Sb.- kontroly nebo údržba jiných zařízení než ZIZ prováděné jinou osobou než provozovatelem KP (servisní, montážní a demontážní činnosti na zařízení elektro, MaR, SKŘ, činnosti spojené s najížděním a testováním zařízení elektro, MaR, SKŘ, pomocné přípravné práce elektromontážní a zámečnické). Tyto činnosti budou prováděny v KP ČEZ, a.s. (EDU, ETE) a v KP ÚRAO Dukovany. Rozhodnutí má platnost do 30.06.2009, evidenční číslo přidělené žadateli SÚJB je číslo 227773.

Úřad pro civilní letectví

Oprávnění č.L-P3-16/5 k instalacím

Oprávnění č.L-P3-16/5 k instalacím, údržbě a opravám zástaveb leteckých pozemních zařízení podle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb., body 3.1, 3.2 a 3.3.9 vydané Úřadem pro civilní letectví-ÚCL.

Ministerstvo dopravy a spojů ČR

Pověření Ministerstva dopravy a spojů ČR Pověření Ministerstva dopravy a spojů ČR Pověření Ministerstva dopravy a spojů ČR

Pověření Ministerstva dopravy a spojů ČR k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických pod č.j. 20 590/97-210 ze dne 16. června 1997, prodloužené pod č.j.:2506/01-0130 ze dne 11.prosince 2001 a dále prodloužené do 31.12.2006 pod č.j.: 45/2004-130-SPR/3