Popis činnosti

BREMA poskytuje elektromontážní práce již od počátku svého působení na trhu. Elektromontáže jsou poskytovány na území celé České republiky a Slovenska. Zkušenosti z elektromontážních prací má BREMA také v zahraničí, např. úspěšně realizované projekty na územích Polska, Ruska nebo Francie.

Mezi největší výhody společnosti BREMA v oblasti elektromontáží patří zejména:

 • poskytování komplexních řešení,
 • kvalita,
 • personální obsazení s bohatými zkušenostmi.

BREMA je v rámci elektromontážních prací, a v součinnosti s ostatními nabízenými službami, schopna poskytnout jakékoli komplexní řešení dle individuálních požadavků a přání zákazníků od projekce, přes technickou přípravu a realizaci až po nadstandardní a pozáruční servis.

Elektromontážní a elektroinstalační práce

Elektromontážní a elektroinstalační práce při výstavbě průmyslových podniků, výrobních hal, dopravních staveb a při montáži a rekonstrukcích energetických zařízení - rozvoden a transformačních stanic. Podstatnou část pracovní náplně tvoří také elektroinstalace v občanské a bytové výstavbě a v rekonstrukcích památkových objektů.

Činnosti:

 • montáž kabelových nosných konstrukcí
 • montáž kabelů nn, silových kabelů nn a kabelů vn
 • montáž kabelových souborů nn a vn
 • montáž silových rozváděčů nn a vn
 • montáž rozvoden nn a vn
 • zemní kabelové rozvody
 • vrchní vedení nn a vn
 • veřejné osvětlení
 • trakční zařízení pro městskou hromadnou dopravu (MHD)

Elektromontážní a elektroinstalační práce pro metro

Elektromontážní a elektroinstalační práce pro metro, hlavní náplní jsou práce na všech druzích elektromontáží v pražském metru, od podílu na slaboproudých rozvodech a MaR, přes osvětlení stanic a tunelů, silové rozvody nn a rozvody vn až k montážím trakčních zařízení

Činnosti:

 • montáž kabelových nosných konstrukcí
 • montáž kabelů nn, silových kabelů nn a kabelů vn
 • montáž kabelových souborů nn a vn
 • montáž kabelových rozvodů slaboproudu a MaR
 • montáž rozváděčů a rozvoden nn
 • trakční zařízení metra