Popis činnosti

BREMA poskytuje od ledna 2006 služby v oblasti technického facility managementu. Zavedením služeb facility managementu vyšla společnost vstříc nejčastějším požadavkům zákazníků, které se týkaly poskytování komplexních služeb v oblasti výstavby a správy nemovitostí a technologických celků. Služby facility managementu přinášejí zákazníkům zejména:

 • optimalizace procesů týkajících se investičního majetku,
 • ekonomicky efektivní využití a bezproblémové fungování investičního majetku tak, aby se vlastník majetku mohl plně věnovat své hlavní podnikatelské činnosti.

Činnosti:

Provozně servisní služby

 • servis rozváděčů
 • servis záložních zdrojů energie – dieselagregátů
 • servis chlazení a klimatizace
 • servis vzduchotechniky
 • provoz a údržba elektrických zařízení
 • běžná provozní údržba

Správa objektů

 • komplexní správa majetku při optimální ekonomické efektivnosti
 • průběžná kontrola provozně technického stavu spravovaného majetku zajišťující odhalování a odstraňování příčin hrozících škod

Technická supervize majetku

 • analýza potřeb spravovaného majetku
 • návrh dlouhodobého plánu oprav a investic
 • návrh ročního plánu oprav a investic
 • průběžná, kvalifikovaná kontrola stavu majetku
 • průběžná, kvalifikovaná kontrola provádění oprav a investic

Technicko-inženýrské zajištění oprav a investic

 • průběžná a kvalifikovaná příprava a realizace oprav a investic na movitém majetku objednatele

Poradenství