Úvodní stránka / Služby / Výroba rozváděčů / Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

Objednávky

V případě poptávky či objednávky prázdné skříně nebo kompletního rozváděče vyplňte tento dotazník:

*
*
*
*
*

* Povinné položky

Následně Vás zkontaktuje náš obchodní zástupce, který Vám bude nápomocen při tvorbě objednávky.

Obchodní oddělení
Jateční 4
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: +420 283 111 111
fax: +420 283 111 999
brema@brema.cz

Zkoušení rozváděčů a průvodní dokumentace

Každý vyrobený rozváděč je podroben výstupní kontrole v rozsahu odpovídajícím normám ČSN EN 60439-1 a po této zkoušce je vystaven Protokol o kusové zkoušce. Protokol o kusové zkoušce společně s dodacím listem, výkresy (zapojení skutečného provedení, pohled na rozváděč) a návodem pro instalaci, provoz a údržbu rozváděčů tvoří původní technickou dokumentaci rozváděče.

Montáž rozváděčů

V případě montáže rozváděčů pracovníky společnosti BREMA je postup následující: Vyzbrojená jednotlivá pole se sestavují do celků a usazují se na vyrovnaný podkladový ocelový rám, zapuštěný do podlahy. Pole se svými bloky spojí k sobě a celek se k podkladovému rámu přivaří nebo přišroubuje. Provede se připojení hlavních a ochranných přípojnic a zkontroluje se dotažení všech montážních spojů.

V případě montáže rozváděčů vlastními silami je nutné vzít v potaz skutečnost, že pro uplatnění reklamace je nutné, aby byl rozváděč připojen odbornou společností.

Provoz a ůdržba:

Musí být prováděny podle platných norem, předpisů a návodů pouze pracovníky pověřenými těmito činnostmi. Rozváděče musí být pravidelně kontrolovány, zejména pak spoje a uzemnění. Je nepřípustné provádět úpravy, jimiž by se narušila provozní bezpečnost rozváděčů.

Balení, doprava a skladování:

Rozváděčové skříně jsou baleny nejdříve do vlnité lepenky a následně do PE fólie po přepravních celcích. Při dopravě a skladování je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a doporučuje se dopravovat je krytými dopravními prostředky. Rozváděčové skříně je nutné skladovat v suchých, bezprašných prostorách při teplotě -5°C až +35°C a relativní vlhkosti do 80 % (při 21°C). Je nepřípustné skladovat rozváděče v nevysušených a stavebně nedokončených prostorech.

Dodací, záručí a platební podmínky

Dohoda o dodací lhůtě a způsobu dodávky, včetně nákladů na ni musí být provedena písemně. Zákazník přebírá zboží po podpisu dodacího listu a tím potvrzuje správnost množství a druhu zboží, stejně tak že toto zboží nenese známky zjevných vad a poškození.

Záruční doba na námi dodané a zabudované zařízení je 36 měsíců s výjimkou nakupovaných komponentů u nichž je záruční doba stanovena výrobcem.

Tato doba začíná běžet dnem dodání zboží a prodlužuje se o dobu záručních oprav výrobku.

Platební podmínky se stanovují podle charakteru obchodního případu od platby předem po poskytnutí stanovené nebo dohodnuté splatnosti.

Podmínky prodeje se kromě výše uvedených zásad řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.