Rozváděče

Průmyslové Rozvádeče

Průmyslové rozváděče jsou využívány pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, elektrických rozvodnách, administrativních komplexech a dalších zařízeních.

Rozváděče jsou vyráběny kusově podle projektové dokumentace. Na základě požadavků zákazníka je konstrukční oddělení schopno v krátké době vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci.

Rozdělení průmyslových rozváděčů podle konstrukce:

Skříňové:

Skříňové rozváděče jsou vyráběny v provedení jednokřídlovém a dvoukřídlovém.

Nástěnné:

Nástěnné rozváděče se vyznačují vysokou kvalitou a bohatou základní výbavou. Vzhledově jsou zpracovány tak, aby jejich instalace i mimo vyhrazené prostory (např. v kancelářích) nepůsobila rušivě.

Nástěnné rozváděče jsou vyráběny v provedení na povrch (rozváděčové skříně zavěšené na zeď), nebo v provedení skříňových rozváděčů zapuštěných do zdi. Skříňové rozváděče zapuštěné do zdi jsou svým designem předurčeny pro použití v prostorách, kde je kladen mimořádný důraz na estetický dojem.

Rozdělení průmyslových rozváděčů podle použití:

 • Světelné rozváděče
 • Technologické rozváděče
 • Distribuční rozváděče
 • Rozvodné skříně
 • Elektroměrové
 • Zásuvkové skříně

Technické specifikace průmyslových rozváděčů:

Jmenovité napětí: max. 1000 V 
Jmenovitý proud: max. 4000 A
Zkratová odolnost: max. 75 kA
Stupeň krytí v otevřeném stavu: IP 00 nebo IP 20
Stupeň krytí v uzavřeném stavu: max. IP 65

Kompenzační rozváděče

Rozváděče jsou určeny k automatické úpravě účiníku s možností nastavení cos φ uživatelem od 0,85 induktivní do 0,95 kapacitní zátěže. Pro sítě s výskytem vyšších harmonických frekvencí jsou vyráběny chráněné kompenzační rozváděče. Pro rozhodnutí, zda použít chráněné či nechráněné kompenzační rozváděče se doporučuje provést měření jakosti sítě, které BREMA také provádí. Rozváděče jsou vyráběny kusově podle projektové dokumentace. Na základě požadavků zákazníků je konstrukční oddělení schopno v krátké době vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci s ohledem na příznivý poměr výkonu, rozměrů, ceny a vysokou provozní spolehlivostí rozváděče včetně uživatelsky příjemné a jednoduché obsluhy.

 • Chráněné
 • Nechráněné

Technické specifikace kompenzačních rozváděčů:

Jmenovité napětí: max. 1000 V 
Zkratová odolnost: max. 75 kA
Stupeň krytí v otevřeném stavu: IP 00 nebo IP 20
Stupeň krytí v uzavřeném stavu: max. IP 65

Staveništní rozváděce

Rozváděče této řady jsou určeny jako hlavní nebo podružné rozváděče s možností měření při stavebním odběru elektrické energie pro potřeby stavebních firem. Na přání je možné vybavit staveništní rozváděče vlastními elektroměry. Skříně staveništních rozváděčů jsou vyráběny z ocelového plechu a povrchově chráněny polyesterovým termoreaktivním lakem v odstínu RAL 7032.

 • Sdružené (světelné a zásuvkové vývody)
 • Jeřábové
 • Elektroměrové

Technické specifikace staveništních rozváděčů:

Jmenovité napětí: max. 1000 V 
Jmenovitý proud: max. 120 A
Stupeň krytí: IP 44/20

Rozváděče pro měření A regulaci

V rámci náročnějších dodávek jsou také vyráběny rozváděče s použitím průmyslových řídících počítačů, měřících a regulačních přístrojů, reléové techniky a polovodičových komponentů.

Technické specifikace rozváděčů pro měření a regulaci:

Jmenovité napětí: max. 1000 V 
Stupeň krytí v otevřeném stavu: IP 00 nebo IP 20
Stupeň krytí v uzavřeném stavu: max. IP 65

Speciální rozváděče

Ovládací pulty:

Ovládací pulty a panely jsou určeny pro řídící a kontrolní systémy výrobních linek, velínů a monitorovacích pracovišť. Jsou vyráběny na zakázku dle přání zákazníků.

Datové skříně:

Skříně specifických rozměrů určené pro instalaci datových prvků.

Výměnné rámy:

Rozváděčové skříně s výměnnými rámy umožňují výměnu všech komponentů původní rozváděčové skříně (včetně dveří) do stávající skříně. To je vhodné zejména pro rekonstrukci provozů, které mají náročné požadavky na rychlost rekonstrukce.

Rohová pole:

Speciálně uspořádané pole rozváděče, které je vzhledem ke své konstrukci možné umístit do rohu místnosti (rozvodny).

Sběrnicové mosty:

Pro propojení rozdělených (vzdálených) rozváděčů.

Technické specifikace speciálních rozváděčů:

Jmenovité napětí: max. 1000 V
Jmenovitý proud: max. 4000 A
Zkratová odolnost: max. 75 kA
Stupeň krytí v otevřeném stavu: IP 00 nebo IP 20
Stupeň krytí v uzavřeném stavu: max. IP 65