Dotazník spokojenosti

Objednatel služby:
Realizovaný obchodní případ:
1. Jednali zástupci naší společnosti při zajišťování obchodního případu vstřícně a na odborné úrovni? *
2. Bylo řešení vašich požadavků dle dohodnutého časového harmonogramu? *
3. Splňoval způsob realizace díla z hlediska kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti Vaše představy? *
4. Splnila technická úroveň dodaného díla (výrobku nebo služby) Vaše představy a zadání? *
5. Při odstraňování reklamačních závad postupují naši pracovníci vstřícně a na odborné úrovni? *
6. Je pravděpodobné, že služeb naší společnosti znovu využijete? *
7. Doporučil(a) byste naši společnost ke spolupráci svým obchodním partnerům? *
Ostatní podněty