Kompletní dodávka a montáž klasických a svařovacích trafostanic o výkonech 1600 kVA až 2500 kVA v celkovém počtu 37 sestav. Vývoj a instalace komplexního řešení trafostanic vč. dodávky a montáže VN části, vývoje a výroby NN rozváděčů a přípojnicových mostů. Instalace probýhala na ocelových plošinách ve výšce 6 – 8m nad výrobní plochou