Stavební část: architektonicko–stavební řešení, ZTI, osvětlení, informační systém.
Technologická část: Strojní zařízení – dodávka a montáž výtahu, silnoproudé rozvody nn (silnoproud), slaboproudá zařízení, EPS, ASDŘ-T (slaboproud), vzduchotechnika. Stavba byla prováděna za plného provozu stanice metra. Součástí dodávky bylo oživení, uvedení zařízení do provozu a komplexní zkoušky.