Stavební část: architektonicko–stavební řešení, ZTI, osvětlení, informační systém. Technologická část:
Strojní zařízení – dodávka a montáž výtahu – prosklené výtahové šachty, opláštění izolačním sklem osazeným v nosných profilech, s výškou konstrukce 9,2 m a s nosností výtahu 1000 kg, silnoproudé rozvody nn (silnoproud), slaboproudá zařízení, EPS, ASDŘ-T (slaboproud), vzduchotechnika. Stavba byla prováděna
za plného provozu stanice metra. Součástí dodávky bylo oživení, uvedení zařízení do provozu a komplexní zkoušky.