• Project name Fürstenberský palác
  • Investor Diplomatický servis, příspěvková organizace
  • Division
  • Year 2019
  • Location Praha
  • Image source Zde

Provedení instalace plynového a aerosolového stabilního hasicího zařízení, elektrické požární signalizace a realizace protipožárních nátěrů krovů.