• Název projektu Fürstenberský palác
  • Investor Diplomatický servis, příspěvková organizace
  • Divize
  • Rok realizace 2019
  • Lokace Praha
  • Zdroj obrázku Zde

Provedení instalace plynového a aerosolového stabilního hasicího zařízení, elektrické požární signalizace a realizace protipožárních nátěrů krovů.