Politika společnosti

BREMA spol. s r.o.

Politika společnosti

BREMA, spol. s r.o. působí na českém trhu již od roku 1991. S vybranými obchodními partnery řadu let rozšiřuje spolupráci na tuzemských i zahraničních trzích. Stěžejním záměrem společnosti je udržovat za všech okolností nejvyšší standard v kvalitě dodávaných výrobků, služeb a servisu. Prostředkem, jak tohoto záměru dosahovat, je neustálé zvyšování kvalifikace, zodpovědnosti a sounáležitosti zaměstnanců.

Samozřejmostí je sledování a přizpůsobování se vývoji technologického pokroku nejen v našem oboru, ale i v oborech souvisejících.

Poslání společnosti BREMA

Poskytujeme vybranou nabídku výrobků, služeb a servisu s cílem přispívat ke zkvalitňování života lidí dotčených aktivitami společnosti.

Vize společnosti BREMA

BREMA je významnou moderní evropskou dodavatelskou společností, která:

  • naplňuje požadavky cílových zákazníků;
  • dosahuje vysoké úrovně kvality výrobků a poskytovaných služeb;
  • je uznávaným partnerem v dodávkách technologii staveb i na zahraničních trzích;
  • klade důraz na růst výkonnosti a inovace vnitřních procesů;
  • se opírá o vysoce kvalifikované pracovníky, pro které vytváří odpovídající pracovní podmínky.

Cílem společnosti BREMA je uspokojování potřeb a přání svých zákazníků v komplexní dodávce investičních celků v dodávkách technologických zařízení staveb v oblasti silnoproudého a slaboproudého elektra, MaR, SHZ, výtahové techniky, topení a chlazení, TZB, letectví a komplexního facility managementu.

U všech těchto oblastí počínaje projekcí a vývojem nových výrobků, přes realizaci včetně dodávky vlastních výrobků až po záruční a pozáruční servis a dodržení vysoké úrovně kvality.

Kvalita poskytovaných produktů a služeb je pro společnost BREMA jednou z největších priorit. Princip neustálého zlepšování je základem všech procesů společnosti BREMA.

Vedení společnosti plně přijímá závazek k zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, k projednání otázek BOZP s pracovníky a jejich zástupci a jejich k spoluúčasti.

Vedení společnosti se zavazuje k soustavnému snižování environmentálních aspektů a k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

Vedení společnosti se zavazuje k dodržování všech požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se na ni vztahují.