Stabilní hasící zařízení

Popis činnosti

Společnost BREMA poskytuje komplexní dodávky a montáže stabilních hasicích zařízení (SHZ). Naší doménou jsou především mlhová, aerosolová, plynová a speciální hasicí zařízení. Jsme však schopni nabídnout a zrealizovat veškeré typy stabilních hasicích zařízení.

Dále se specializujeme na ochranu dopravních prostředků – nabízíme a dodáváme vlastní systém dle evropské směrnice EHK.107.

Nabízíme především SHZ:

 • sprinklerové (SHZ) dle ČSN EN 12845 
 • plynové (GHZ) dle ČSN EN 15004 
 • aerosolové (AHZ) dle ČSN P CEN/TR 15276-2 
 • mlhové (MHZ) dle ČSN P CEN/TS 14972 
 • sprejové (RHZ) dle ČSN P CEN/TS 14816 
 • pěnové (FHZ) dle ČSN EN 13565-2 
 • práškové (WHZ) dle ČSN EN 12416-2 
 • lokální plynové hasicí zařízení 
 • lokální aerosolové hasicí zařízení

Námi poskytované služby:

 • dodávka a montáž SHZ
 • návrh řešení a projekční činnost
 • záruční a pozáruční servis 

Proč si vybrat právě nás?

Jsme stabilní společností, na českém trhu působíme již přes 29 let. Disponujeme odborným týmem projektových manažerů a techniků, schopným komunikovat i v cizích jazycích. Jsme schopni zrealizovat komplexní dodávky všech technologií.

Stabilní hasicí zařízení

Servisní služby

Servis zajišťujeme nejen na námi zrealizovaných požárně bezpečnostních zařízeních (PBZ), ale jsme schopni provádět servis i ostatních výrobců a dodavatelů. Nabízíme servisní techniky s dlouholetou praxí, kteří na systémech PBZ provádějí:

 • Pololetní kontroly provozuschopnosti – 6 měsíců
 • Kontroly dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, o fluorovaných skleníkových plynech – 6 měsíců
 • Roční kontroly provozuschopnosti – 12 měsíců
 • Tlakové zkoušky – 10 let