Kompletní dodávka silových rozvodů vč. NN rozvaděčů, zdrojů DA a UPS, VN rozvodny, trafostanic a montáž osvětlení při zajištění standardů LEED gold.