Kompletace mobilních datových center umístených v ISO kontejnech. Zámečnická výroba 40 stopých kontejnerů, osazení datovými rozváděči, UPS zdroji, dieselagregáty, vnitři vybavenost silovými rozvody, osbětlením, zabezpečovací technikou a vzdáleným dohledem