Rekonstrukce silových rozvodů vč. dodávky rozvaděčů, osvětlení a výkopových prací pro kabelové rozvody a montáž bleskosvodů v části strojovny elektrárny, silech popílku a obslužných objektech.