Realizace trakčních zařízení ve stanicích Dejvická, Bořislavka, Kanadská, Veleslavín a Motol. Měnírny a distribuční transformovny ve stanicích Kanadská a Veleslavín. Silové rozvody ve stanici Dejvická. ASDŘ dopravní systém, energetický systém a technologický systém ve všech nových stanicích trasy metra V.A. Úprava systémů ASDŘ na centrálním dispečinku. Kabelové vedení 22kV v úseku Dejvická – Červených vrch.