Oprava elektroinstalace zahrnující dodávku a montáž nových NN rozvaděčů, kabelových rozvodů vč. nosných konstrukcí, osvětlení a chladícího a topného zařízení pro podmínky nevýbušného prostředí.