Dodávka a instalace VN rozváděčů, VN rozvodů, NN rozváděčů, přípojnicového rozvodu, kabelových rozvodů a monitoringu dvou nově dodávaných DUPS zdrojů pro datové centrum C12