Kompletní dodávka trafostanice v TGC2 vč. kabelového rozvodu 22kV. Hlavní a nouzové osvětlení tunelových trub vč. kabelových rozvodů a rozvaděčů. Trafostanice podzemních garáží Letná a Prašný most, nn rozvody a osvětlení v podzemních garážích.