Předmětem zakázky byla modernizace veřejných a služebních prostor stanice metra Jinonice v úrovni nástupiště a v úrovni pod nástupištěm. Jednalo se o generální dodávku a montáž PS a SO: Architektonické a stavební řešení, injektáž průsaků, ZTI, Silnoproud a osvětlení – elektroinstalace, ASDŘ-T a ASDŘ-O, Slaboproud a EPS , VZT