Provedení instalace mlhového stabilního hasicího zařízení (MHZ) ULTRAFOG pro ochranu dvoupodlažního regálového systému o ploše cca 3.000 m2. Požadavkem požárně bezpečnostního řešení stavby bylo zajištění požární odolnosti ocelové konstrukce regálového systému. Jako nejvýhodnější varianta řešení tohoto požadavku (s ohledem na cenu, minimální zásahy do regálového systému a další parametry) byl vybrán systém MHZ, který zajišťuje ochlazování ocelové konstrukce v případě požáru.
Celá tato náročná instalace byla z důvodu požadavku zákazníka provedena v krátkém časovém úseku (6 týdnů).