Kompletní dodávka trafostanic 2×1000 kVA, kompletní realizace silových rozvodů vč. výroby NN rozvaděčů, dodávka a instalace náhradních zdrojů DA, náhradních zdrojů UPS, VN rozvodny, montáž rozvodů osvětlení. Realizace včetně nájemních jednotek.